અનુક્રમણિકા

અનુક્રમણિકા

ગદ્ય

ભૂતકાળ પાછળ રહી ગયો: ડો. સોનલ જોષી

વાર્તાવારિધિ

પરદુ:ખભંજન પ્રજા: લે. હરિપ્રસાદ ગૌરીશંકર ભટ્ટ

પુસ્તક-પરિચય

સુરતી બોલીમાં રચાયેલું નાટક ‘મેં ગંદેવીંનો ગલો’: ડૉ. જયશ્રી સોલંકી

પન્ના ત્રિવેદી કૃત ‘સફેદ અંધારું’: બીના વીર

સોંદર્યાત્મક અનુભૂતિનું રસપાન કરાવતો નિબંધ સંગ્રહ “દૂરના એ સુર”: ડૉ.દિલીપ ચાવડા

નિતાંત નિખાલસ આત્મકથા: પ્રા. મિતલ ચૌહાણ

'બાળ લેખકની આત્મકથા’ નવોદિત સર્જકોની- "ગીતા": ભરત સાપરા

આસ્વાદ-સમીક્ષાલેખ

कौसल्या बैसंत्री की आत्मकथा में शिल्प-विधान: डॉ. नियाज़ पठाण

સંવેદનાઓના વેલબૂટ્ટા ગૂંથતી વાર્તાઓની બાંધણીઃ સમગ્રલક્ષી અભ્યાસ: ડૉ. નરેશ શુક્લ

શ્રી રા.વી. પાઠકની નજરે ‘ખરાબ કરવાની કળા’ એટલે...: પ્રા. સંસ્કૃતિ પરમાર

‘સુન્દરમ’ની બાલકવિતામાં બાળકેળવણી’: ડો. અર્ચના પંડ્યા

‘અશ્રુઘર’માં ઝળકતું કવિ રાવજીનું ભાષાકર્મ: ડૉ. ભાર્ગવ ભટ્ટ

પ્રતીક અને કલ્પનની પરિણિતી – “અગિયાર દરિયા"માં: ભાવના પટેલ

બાળસાહિત્ય-સ્વરૂપ ચર્ચા: દિલીપ ધોરિયા

कंस का नया अवतार: प्रा. ज्योत्सना गोस्वामी

ભાષા, બોલી અને શબ્દના વૈવિધ્યથી ભરી ભરી કૃતિ ‘માનવીની ભવાઇ’: મુકેશ કાનાણી

Treatment to Home and Identity in Jhumpa Lahiri’s Interpreter of Maladies: Yatin Teraiya

Teaching-Learning English Language through ICT: Jyotsana. H. Pandya

ખોલકી (સુન્દરમ્‌) - એક નિત્ય નૂતન વાર્તા: ડો. નરેશ શુક્લ