પદ્ય
કાવ્ય: આરતીબા ગોહિલ ‘શ્રી’
કાવ્ય : હરીશ મહુવાકર
 ગદ્ય
લઘુકથા-નિત્યક્રમ: નસીમ મહુવાકર
 ENGLISH DOOR
A Cloud Passing by from the Window: Translation: Harish Mahuvakar
 વાર્તાવારિધિ
હું અને સરલા: લે. ધનસુખલાલ કૃષ્ણલાલ મહેતા
 આસ્વાદ-સમીક્ષાલેખ
લોકપ્રિય નવલકથાઃ ધારાવાહી કથાના સંદર્ભે : ડૉ. નરેશ શુક્લ
‘ઠંડો સૂરજ’-ના કાવ્યો : ડૉ. દીપક રાવલ
हिन्दीः घर-बाहर : डॉ. ओमप्रकाश शुक्ल
'અરવ' નો સાદ: પ્રા. દક્ષા ભાવસાર.
પશ્ચિમનાં નારીવાદનો અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તા પર પ્રભાવ : પ્રા.જિગ્નેશ ઠક્કર
ऋग्वेद ( 01 ) के दीर्घतमस् ऋषि कें अग्नि सूक्तों का दर्शन : डो. महेशकुमार ए.पटेल
Feminism vs. Black Feminism : Dr. Narendra Patel & Vanshi Vora
આધુનિકોત્તર વાર્તા અને બોલી : નીતિન રાઠોડ
‘આગવા અસ્તિત્વની ઓળખ આપતા કાવ્ય- ‘ઉપદેશ’ ’ : ડૉ. અર્ચના જી. પંડ્યા
The Significance of the Sense of Fact in Literary Research : Prof. Sapna Desai
અનુઆધુનિક ગુજરાતી ટૂંકીવાર્તામાં ગ્રામસમાજદર્શન નિરુપતાં સર્જકો : પ્રા. વર્ષાબેન એન. ચૌધરી
The Branded (Uchalya): A Saga of Social Stigma: Dr. Chetan Joshi