અનુક્રમણિકા

અનુક્રમણિકા

પદ્ય

બે કાવ્ય: ડૉ. વર્ષા એલ. પ્રજાપતિ

ગદ્ય

મનાલીની હવા (લઘુકથા): હરીશ મહુવાકર

साहब की जात: आलोक कुमार सातपुते

English Door

The ISI Hand (Mahendrasinh Parmar): Tr. Harish Mahuvakar

આસ્વાદ-સમીક્ષાલેખ

મધ્યકાલીન ગુજરાતી કાવ્યમાં રાધા: જવાહર બક્ષી

ગુજરાતી ટૂંકીવાર્તામાં દલિત વેદના-સંવેદના - 'વણબોટી વારતાઓ' સંદર્ભે: ડૉ.વિપુલ પુરોહિત

‘ખુશ રહો’- પૉલીએના: ડૉ . અર્ચના જી. પંડ્યા

अनुवाद के महत्त्व अन्तर्गत; ऊरूभङ्ग की शाब्दिक व्यञ्जनाएँ: डॉ. महेशकुमार ए. पटेल

ચિત્રકળાના રાજા અને ભારતીયતાના રંગની ઓળખ આપતી ફિલ્મ- ‘રંગરસિયા’: ડૉ. મનોજ માહ્યાવંશી

કૃષ્ણભક્ત રાજે: ડૉ. નિયતિ અંતાણી

સુવર્ણમૃગમાં પુરાકલ્પનની કલાત્મક અભિવ્યક્તિ: પ્રીતિ ધામેલિયા

એક હર્યુંભર્યું અભાવનું કાવ્ય - ‘ગોરમાને પાંચે આંગળીએ પૂજ્યાં..’: શક્તિસિંહ પરમાર

સર્જકની સ્વાનુભવકથા- ‘તરસી માટી’: પ્રા.જિગ્નેશ ઠક્કર

કાવ્ય રચના દ્વારા સંવેદનશીલતાના વિકાસ તરફ એક કદમ: ડૉ. સ્મિતા ત્રિવેદી

Casteism, Untouchability and Marginalisation in the Joothan by Omprakash Valmiki: Dr. Chetan Joshi

એકાંકીઓમાં પલટાતા પ્રવાહો...નરેશ શુક્લ