સમીક્ષાલેખ

 1. ગુજરાતી સાહિત્યમાં લેખિકાઓનું પ્રદાન અને એમાંથી ઊઠતો સૂર : વિહંગદર્શન: અજિત મકવાણા
 2. ખુદા કે લિએ : શરીફા વીજળીવાળા
 3. આંગળિયાત - વિશે તપાસ: નરેશ શુક્લ
 4. મહાશ્વેતાદેવીની ‘હજાર ચૂરાશીર મા’ અને ગોવિંદ નિહલાનીની ‘हज़ार चोरासी की माँ’માં નકસલવાદનો સમાજ પર પ્રભાવ : ડૉ. નિયતિ જે. અંતાણી
 5. Analyzing the Manifestation of Art and Architecture During Chola Dynasty in Medieval India with an Example of Dravidian Temple of Brihdiswara: Anand Kapadia and Manan Gandhi
 6. उर्ध्वशिखाओ को स्पर्शती प्रार्थना - एक ज रटना : भावेश वाला
 7. જીવનચરિત્ર અને અન્ય ગદ્યસ્વરૂપો : બીના વીર
 8. Establishment of Good Womanhood: In the Study of Leelavati Jeevankala : Daxa Tadvi
 9. ગુજરાતનાસાહિત્ય-લોકસાહિત્ય ક્ષેત્રે પૂતળીબાઈનું પ્રદાન : ગાયત્રી રાજેન્દ્રભાઈ વસાવા
 10. Rampant corrupt politics and disintegrated familial relations as core concerns in Satish Alekar’s Dynasts (Pidhijat) : Unnat Patel
 11. ગુજરાતી લોકસાહિત્યક્ષેત્રે થયેલ સંશોધન – સંપાદનની કામગીરીની રૂપરેખા : Dr. Naresh Magara
 12. મિથ આધારિત નાટકનું ફિલ્મ રૂપાંતરણ:‘અગ્નિવર્ષા’ : ડૉ. રાજેશ્વરીપટેલ
 13. ડાયસ્પોરાની સંજ્ઞા, વિભાવના અને ડાયસ્પોરા ક્ષેત્રે પન્ના નાયકનું પ્રદાન : સુનિલકુમાર જે. પરમાર