અનુક્રમણિકા

 1. સંક્રમણ: પટેલ ધ્રુવિનકુમાર રમણભાઈ
 2. ડોસો : ચાર્વી ભટ્ટ
 3. રે મનવા..... : મનુ. વી. ઠાકોર
 1. લઘુકથા – છાપું: નસીમ મહુવાકર
 2. લઘુકથા- પહોંચ : હરીશ મહુવાકર
 1. ‘સ્વ’થી સમષ્ટિની દિશામાં...શિરીષ પંચાલની વાર્તાઓ : નરેશ શુક્લ
 2. समकालीन हिन्दी कहानियों में स्त्री प्रतिरोध : डॉ. तारु एस. पवार
 3. Ashis Nandy's The Intimate Enemy – A Critique : Dr. Atulkumar Parmar
 4. નગર સંસ્કૃતિ પર આદિ સંસ્કૃતિનો પ્રભાવ : ડૉ. ચીમનલાલ બી. પટેલ
 5. ‘શેરી નાટકનું સ્વરૂપ અને શેરી નાટક સામેના વર્તમાન પડકારો": ડૉ. આનંદ વસાવા
 6. ‘કમઠાણ’ હાસ્યનવલકથાનો સમગ્રલક્ષી અભ્યાસ : ઝલક દિનેશભાઇ પટેલ
 7. ઓગણીસમી સદીના સંશોધક વ્રજલાલ શાસ્ત્રી : ભાષાશાસ્ત્રના વિશેષ સંદર્ભે - રજનીકુમાર જયંતિભાઈ પરમાર
 8. ‘ધ ઇન્ડિયન એન્ટીક્વેરી’ સામયિકમાં મેજર જે. ડબલ્યુ. વોટ્સનનું લોકસાહિત્ય ક્ષેત્રે પ્રદાન : ગાયત્રી આર. વસાવા
 9. ભારતીય લોકનાટ્યો ભવાઈ : એક અધ્યયન - ડૉ. હેતલ કિરીટકુમાર ગાંધી
 10. સાઠીના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન : ભાષા અને સાહિત્ય સંદર્ભે - દેસાઈ કુલદીપ વ્રજલાલ
 11. નવલરામના ભાષા અને જોડણી વિષયક લેખો – કેટલાક નિરીક્ષણો : લાલજીભાઈ નટુભાઈ પરમાર
 12. વ્યાવસાયિક ભૂમિકાના કારણે સ્ત્રીઓના જીવનમાં આવેલ પરિવર્તનો : ડૉ. નરેશ આર. ચૌધરી
 13. કચ્છના સાહિત્યમાં રણ અને દરિયાઈ પરિવેશ : નિખિલકુમાર કિરીટભાઈ પીનારા
 14. ઊર્મિ દેસાઈ – ‘ગુજરાતી ભાષાનાં અનુરણનો’ : પ્રિસ્કીલા કાંતિભાઈ ચૌહાણ
 15. પ્રદેશ અને સંસ્કૃતિનું પ્રતિનિધિત્વ એટલે ડાંગ જિલ્લાની ડાંગી માતૃભાષા: રોશન પી. ચૌધરી
 16. યમુનાપર્યટન નવલકથામાં મરાઠી સમાજનું આલેખન : સુનિલકુમાર જે. પરમાર
 17. Acknowledging Gandhian Natural Therapeutics approach in Modern Era : Ms. Reena A. Desai
 18. The Problems of ELT in English Classrooms of Gujarat : Maulika Shah
 19. અનુઆધુનિક સાહિત્યમાં નારીવાદ : ડૉ. વર્ષા એન. ચૌધરી
 1. Dogs by Kirit Dudhat: Tr. Harish Mahuvakar