અનુક્રમણિકા

અનુક્રમણિકા

ગદ્ય

જનનીની જોડ: મેબલ એન્થોની

વાર્તાવારિધિ

બટુકનો બાપ કોણ ?: લે. કેશવપ્રસાદ છોટાલાલ દેસાઇ

આસ્વાદ-સમીક્ષાલેખ

સુમન શાહની નવલકથાઓ: નરેશ શુક્લ

जंगल के दावेदार: डॉ. फाल्गुनी अध्वर्यु

ROMANTICISM VERSUS CLASSICISM: A READING OF TWO CONFLICTING IDEOLOGIES IN T. S. ELIOT’S THE LOVE SONG OF J. ALFRED PRUFROCK ANDGERONTION: DHARA DESAI

ઉમાશંકર જોશીની કવિતામાં દલિત-પીડિત શોષિતનું આલેખન: સંજય મકવાણા

ગારુડીના સાણસામાં સપડાયેલી સાપણ જેમ વળ ખાતી 'ખીંટી': પ્રીતિ ધામેલિયા

બાળજોડકણાં: લુપ્ત થઈ ગયેલુ લોકસાહિત્ય સ્વરૂપ: મકવાણા નમ્રતા કાંતિલાલ

મન્ટો કૃત વિભાજન વેદનાની વાર્તાઓ: ડૉ. મનોજ માહ્યાવંશી

‘આનંદના આ-લોકમાં’ નિરૂપિત નિર્મળ હાસ્ય: મગન પરમાર

મનુષ્યના મનમાં રહેલી ઈર્ષાની વાર્તા:‘મંડપ’: જિતેન્દ્ર મકવાણા

અખેપાતર : કહેવત સંગ્રહ: પટેલ અનોખી કનુભાઈ

A COMPARATIVE STUDY OF TRILOGIES: MULK RAJ ANAND’S THE VILLAGE, ACROSS THE BLACK WATERS, AND THE SWORD AND THE SICKLE AND RAGHUVIR CHAUDHARI’S UPERVAS, SAHVAS AND ANTARVAS: YATINKUMAR J. TERAIYA

પ્રયોગશિલતાના પગરવ: ‘પગરવ’ અને ‘સતત’માં - ભાવના પટેલ