અનુક્રમણિકા

પદ્ય
 

दर्द -  सुमनकुमारी

 

અંતર નીકળે..........! - કિશનસિંહ પરમાર

વાર્તાવારિધિ : શ્યામવદની - લે. પદ્મા ફાડિયા
નવલકથા
    વાસરિકાના પાના ભાગ-૨ : મેબલ મેકવાન   

આસ્વાદ-સમીક્ષાલેખ

   

અનુઆધુનિક ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તામાં રચનાપ્રયુક્તિઓ- ડૉ. નરેશ શુક્લ

   

Woman: In the Novels of Indian English Women Novelists - Samir N.  Parekh & Nisha P. Kalavadiya

   

શહીદોનું સ્મારક- આંદામાન - બળદેવ મોરી

    ्यात साहित्य और इतिहास:  एक विश्लेषण - डॉ. विक्रम सिंह अमरावत
   

Application of Barcode in the LDRP ITR Library, Gandhinagar - Dr. Priyanki R. Vyas

   

 ‘ઘુમવા દીગ્દીગંતો’ - પ્રા.ભાર્ગવ પં. ભટ્ટ

   

વાર્તાવરણ (વાર્તાસંગ્રહ) - પ્રા. વર્ષા એન. ચૌધરી

    ્ત્રીના સતીત્વને રજૂ કરતી નવલકથા – ‘ધરતીનો અવતાર’ - ગૌતમ પી. વાધેલા
   

Film Adaptation of Novels and Fidelity - Dr. Jagdish S. Joshi & Prof. N. K. Patel

અનિવાર્ય કારણોસર આ અંકમાં સુમન શાહની નિયમિત કટાર (જાત સાથે વાત) પ્રકાશિત કરી શકાઇ નથી