અનુક્રમણિકા

સંપાદકીય
પદ્ય
  ગઝલ : ગિરીશ પરમાર
  શોધ.. (સૉનેટ): પ્રવીણ રાઠોડ
    રણ ની વ્યથા : દિનેશ જગાણી “અલિપ્ત”
    દીકરી : ચૌહાણ ભરતકુમાર લાલજીભાઈ
  કાવ્યાસ્વાદઃ માણસાઈનો હોંકારો:  અજિત મકવાણા
વાર્તાવારિધિ : એક પત્ર ('મારી કમલા અને બીજી વાતો' માંથી ) - ક. મા. મુનશી
ગદ્ય
    દાઢીવાળો બાવો - ગુણવંત વ્યાસ
નવલકથા
    માસ્ટર ઝચારીઅસ ભાગ – 2 : અનુ. જિગર શાહ   
    રોમીઓ અને જુલિયટ ભાગ – 2 : અનુ. મહેન્દ્ર ભટ્ટ

આસ્વાદ-સમીક્ષાલેખ

    ડૉ. પન્ના ત્રિવેદી: ગુજરાતી સાહિત્યમાં રેખાચિત્ર-સ્વરૂપનો પ્રારંભ
    नियाज़ पठान: वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यासों में इतिहास और कल्पना
   

Dr. Swati Shah - Concept of Means of Liberation in Śuddhādvaita Vedānta

    ડૉ ભાવેશ જેઠવા - ધુમાડાની ગંધ
    डॅा.ओमप्रकाश शुक्ल: समाजशास्त्र और साहित्य का समाजशास्त्र
    पटेल प्रफुल्ला एम. :  मानस का वैश्विक परिप्रेक्ष्य
   

MADHVI. R. ACHARYA : A SOCIOLOGICAL THEORY BASED STUDY OF MASS MEDIA CO-RELATING ADVERTISING

આ પુસ્તકો તમે વાંચ્યા ?

જાત સાથે વાત - સુમન શાહHome    ||   Editorial Board    ||    Archive   ||  Submission Guide   ||   Feedback   ||  Contact us   ||  Author Index