શ્રદ્ધાંજલિ..........

શ્રી અશ્વીની ભટ્ટ

જન્મતારીખ- 22-7-1936
અભ્યાસ- એમ.એ., એલ.એલ.બી.
પ્રવૃત્તિ- લેખન, નિવૃત્ત વ્યવસ્થાપકઃ પ્રેમાભાઇ હોલ,

અમદાવાદ
પારિતોષિકઃ અંગાર(નવલકથા) ભાગ- 1થી 3. 1993

(ગુ.સા.અકાદમી દ્વારા)


રમણ ભ્રમણ (નાટક) 2002

 

ડૉ તન્વી શુક્લએ લીધેલી અશ્વીની ભટ્ટની મુલાકાતનો અંશ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો...

Home || Editorial Board || Archive || Submission Gude || Feedback || Contact us